Култура

Три нови свои издания представи Владимир Шумелов в БТА

Новите книги на писателя и литературен критик – Владимир Шумелов, ще бъдат представени в Регионалната народна библиотека „П.Р. Славейков“ във Велико Търново на 6 март от 17.30 часа. Първата е „Топла човешка точка“, пореден белетристичен сборник с разкази и новели на Шумелов.Той ще разговаря с почитателите си и за  литературнокритическата си книга „Широко отворени очи“.  Тя обединява критически страници в областта на оперативната литературна критика, писани от Владимир Шумелов в периода 2017 – 2022 г. По този начин книгата продължава неговите критически опити върху българска и преводна литература от близо 30 години насам.

На срещата в РНБ „“П.Р. Славейков“ще бъде представено и новото допълнено издание на био-библиографския справочник „Литературно Търново“. Сборникът съдържа интересна информация за търновски писатели и книжовници от Свети Теодосий Търновски до наши дни, както и много приложения за различни институции, клубове, неправителствени организации, с принос в обществения и културния живот на старата столица.

Първото издание на Справочник излезе през 2019 г. по идея и съставителство на Владимир Шумелов, редактор проф. дфн Сава Василев и научни консултанти проф. дфн Димитър Кенанов, проф. дфн Елена Налбантова и доц. д-р Живка Радева. Изданието бе подпомогнато от Министерството на културата. То съдържаше 330 био-библиографски статии за творци и раздел „Приложения“ с  40 статии, които обговарят отделните периоди, контекстуализират живота и творческото дело на писателите, литераторите и книжовниците през годините и вековете, като хвърлят допълнителна светлина върху отделни явления в литературата или епохата, през която са живели и творили. Разделът съдържа информация и за институции, издателства, издания и др., свързани с литературата, културата и науката във В. Търново в синхрония и диахрония. Важно място е отделено на Великотърновския университет като втори в България академичен хуманитарен център. Документалната тежест на Справочника се усилва и от многобройните снимки, визуалиращи отделните текстове.

Второто лимитирано издание (2020) включва допълнително 80 нови личности (общ брой 412), живяли, творили и свързани в течение на повече от 700 години с В. Търново и региона – от началото на XIV до началото на XXI в. „Приложения” са обогатени с четири нови статии, като броят им става 44.

Допечатаното издание от 2023 г. съдържа основните факти от второто издание от 2020 г., като са добавени информации за починали творци и книжовници и нови издания. През последните години този свят напуснаха Антон Дончев, Владимир Попов, Георги Кокеров, Иван Радев, Мариана Корфонозова, Марин Бодаков, Михаил Дюлгеров, Нели Селимска, Петър Борсуков-Бор, Саркис Асланян и др.

С това картината на  книжовния живот в Историческата и духовна столица на България добива относително завършен вид, като обхват от личности и събития, институции, периодичен печат и тенденции в развитието на литературния и културен живот в града и региона. Да добавим, че подобни изследвания се появяват твърде рядко (а както в случая са единствени по рода си) и са плод на дългогодишен труд на отделен човек или екип.

Своите три книги преди премиерата им в РНБ „П.Р. Славейков“ Владимир Шумелов представи в пресклуба на БТА във Велико Търново.