Денят

Три млади птици са изпратени за последващи грижи в Стара Загора

Три млади птици от видовете Бял щъркел, Сойка и Черешарка изпрати РИОСВ – Велико Търново за последващи грижи в Спасителния център за диви животни в Стара Загора. Птиците са намерени изпаднали от гнездата от жители на село Крушето, градовете Дебелец и Стражица. Екземплярите са малки, в пухово оперение, не могат да се хранят самостоятелно и да оцелеят сами в природата. Нямат видими наранявания.

РИОСВ напомня, че млади птици падат от гнездата в опит за първи полет или биват избутвани от останалите. При намиране на малко на птица е необходимо да се потърси гнездото в клоните на най-близкото дърво, храст или по околните постройки. Ако се открие и е достъпно, малкото може да бъде върнато в него. В противен случай може да се остави и на висок клон на някое близко дърво в района, в който е намерено. Когато става въпрос за бедстващо животно, т. е. има видими физически увреждания или се намира в условия, застрашаващи живота му, гражданите трябва да сигнализират съответната регионална инспекция по околната среда и водите.