Образование Община

Три кметства и две училища в община Велико Търново получават финансиране по ПУДООС

Три кметства и две училища в община Велико Търново са с одобрени проекти, които ще бъдат финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда.

Кметство Беляковец е с проект „Чиста и безопасна детска площадка“. Кифифарево кандидатства с проекта „Обичам природата – и аз участвам“. Одобреният проект на кметство Русаля е под надслов „Земята и ние. Озеленяване зона за отдих и фитнес на открито“. Финансирането за кметствата по ПУДООС е до 10 000 лв.

До 5 000 лв. е финансовата помощ за училищните проекти. ОУ „Христо Ботев“ ще получи средства за проекта „Нашето зелено училище – обучение, спорт и отдих на открито“.

Проектът на ПГ по туризъм „Д-р Васил Берон“, Велико Търново е наречен „Мястото“. Основната му цел създаване на екокът за обучение и възпитание в опазване на околната среда, отдих и възстановяване посредством неформално общуване в благоприятна училищна среда. В „Мястото“ бъде изградена зелена стена с ароматни растения; монтирани пейки и велостойка; изграждане на зелен пояс от цветя и ниски храсти, засадени чрез кампанията „От градинката на баба“.