Образование

Три десетилетия си партнират филолозите от ВТУ и Университета в Ниш

Поредното разменно посещение от 6 до 9 април на преподаватели, докторанти и студенти между Филологическия факултет на Великотърновския университет и Философския факултет на Университета в Ниш, Сърбия затвърди съвместните дейности чрез един от най-продуктивните междууниверситетски договори, действащ от 90-те години на миналия век. Както и в предишните години, домакините бяха създали отлична организация за посещението на двадесетте студенти и на десетината преподаватели и докторанти от Великотърновския университет. От 2002 година ежегодно се осъществяват научни и културнообразователни програми между двата факултета, като в основата на това партньорство са катедри и департаменти, свързани с изучаването на националните езици и литератури и функциониращите лекторати по сръбски и български език в двата факултета. Поредният двуезичен сборник „Приятелството в културата на българи и сърби“, издаден от Университетското издателство като резултат от научната конференция през 2022 година във ВТУ, бе представен по време на тематичната конференция „Минало и бъдеще в културата на сърби и българи“ в Ниш. Досега са отпечатани с редуване на домакинството 18 тематични двуезични сборника и тази поредица е известна в много университети в чужбина със своята оригиналност като замисъл и организация. За изминалите 20 години няколко десетки преподаватели и близо 400 студенти от двете страни са станали съпричастни на този проект. Създадените приятелски и професионални връзки показаха, че подобни устойчиви формати създават онези мостове към бъдещето, по които да преминават и следващите поколения.