Образование

Тринадесети математически турнир на Великотърновския университет

Факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, Регионално управление на образованието – Велико Търново, и Съюз на математиците в България организират тринадесети математически турнир за ученици от XI и XII клас.

Целта на турнира е да популяризира специалностите от факултет „Математика и информатика” на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и да помогне на учениците в подготовката им за олимпиади, зрелостни и кандидат-студентски изпити.

В турнира могат да участват ученици от XI и XII клас. Тoй ще се проведе на 8 март 2020 г. в учебен корпус 3 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Крайният срок за регистрация е 6 март 2020 г. За участие в турнира не се заплаща такса.