Икономика

Трима са се конкурирали за едно работно място през май

Трима са се конкурирали за едно работно място в Дирекция „Бюро по труда” в областния център, при петима за предходния месец. То обхваща общините Велико Търново, Елена и Златарица. На борсата са били  1 771 души, от които в най-голямата община –  1 229. Спад на безработицата през май в сравнения с април отчитат специалистите. Равнището от 3.7 процента е под стойностите за страната и областта. В община Велико Търново данните са най-ниски. Тук ръстът на безработица е само 2.8 процента.

Работилите общо по мерки и програми през май са 115 души. На трудовия пазар продължава търсенето на хора най-вече за сферата на услугите.