Образование

Трима кандидати ще участват в изборите за ректор на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”

Трима кандидати ще се състезават за ректор на Великотърновския университет. Това са настоящият ръководител на висшето училище проф. Христо Бонджолов, деканът на Педагогическия факултет проф. Венка Кутева и деканът на факултет „Математика и информатика” проф. Мирослав Гълъбов.

За председател и зам.-председател на Общото събрание заявления са подали три екипа. Първият е на проф. Антоанета Анчева от Факултета по изобразително изкуство и проф. Живка Колева от Филологическия факултет. Във втората двойка  са проф. Пламен Легкоступ от Педагогическия факултет и доц. Маринела Агеларева от Историческия факултет, а третата – доц. Борис Желев, декан на Факултета по изобразително изкуство, и доц. Олег Александров от Историческия факултет, съобщи председателят на Централната избирателна комисия доц. Янка Тянкова.