Денят

Трима великотърновци бяха избрани в ръководните органи на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва

Трима великотърновци бяха избрани в ръководните органи на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, по време на Деветия конгрес на организацията. В началото на форума бе проведено честване на 110- ата годишнина от създаването Съюза, по време на което тържествено слово произнесе президентът Румен Радев. Направен бе е отчет за работата за 4 – годишния период и бе гласувано ново ръководство на СОСЗР, съобщи полк.(з) проф. Михаил Харалампиев. Той и старшина (з) Ангел Ангелов са избрани в Централния съвет на Съюза, а в централната контролно-ревизионна комисия бе избран полк. инж Петко Пенков, бивш ректор на НВУ ,,Васил Левски”. За председател на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва е избран генерал Златан Стойков, който замени генерал лейт. Стоян Топалов, председател на съюза от 2001 година. Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва по своя характер е национална, родолюбива, съсловна, независима и непартийна организация, която се изгражда на принципите на доброволността и самоуправлението, добави полк. Харалампиев. По неговите думи най- близката задача на Централния съвет е до края на годината да предложи на Министерството на отбраната проектозакон за офицерите и сержантите от запаса Друга от основните задачи на съюза е да обединяване членовете си на основата на националните и професионални ценности и добродетели. Важно е и съдействието на Министерството на отбраната за укрепването на националната сигурност и подпомагане и оказване помощ на населението при бедствия и аварии. Съюзът ще работи за подобряване на социалния статус, съсловната солидарност и социалната реализация на своите членове, подчерта още полк Михаил Харалампиев.