Образование

Трето място за студенти от ВТУ на IX Български географски фестивал

Студенти от Историческия факултет на Великотърновския университет спечелиха трето място в IX Български географски фестивал, който се проведе в  Бургас.

В отборното състезание „Студентски фестивален куиз“ взеха участие  възпитаници от катедра „География“ – Йордан Миновски (капитан), Донислав Вълков, Благовест Иванов, Атанас Попов, Добромир Костадинов и Дарена Хачерян.

След оспорвана надпревара отборът на Университета „Света гора“ спечели трето място. Куизът съдържаше въпроси, изискващи задълбочени и специализирани знания по география. Купата бе връчена на официална церемония по награждаване в последния фестивален ден.

В програмата студентите се  включиха и с щанд, на който бе изложена научната продукция от последните няколко години. Също така бяха промотирани възможностите за кандидатстване в бакалавърски и магистърски програми на Историческия факултет.