Образование

88 разработки на финала на конкурса „Пространство и време”

В Аулата на Великотърновския университет започна заключителният етап (публична защита) на третото издание на ученическия конкурс „Пространство и време“, организиран от  Академия за лидери при Историческия факултет, ателие „История и памет“ и с подкрепата на Студентския съвет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.

От името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов и академичното ръководство приветствие към гостите и участниците в събитието отправи доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност на Великотърновския университет. „Радвам се да видя толкова млади хора – ученици, студенти и докторанти, участници в конференцията. Това е пътят към сериозната наука. По време на този престижен форум ще имате възможност да обменяте мисли и идеи, което ще ви помогне занапред. Пожелавам успех на конференцията!“, каза в приветствието си доц. Димитър Димитров.

От 113 заявени участия в двете тематични направления – история и география – в заключителния етап са включени 88 разработки, които са авторски продукт на 95 ученици от гимназиалната образователна степен (ІХ – ХІ (ХІІ) клас). Впечатляваща е не само географията на заявените участия – 32 населени места, 12 от които областни центрове (Кюстендил, Русе, Кърджали, Враца, Разград, Силистра, Варна, Монтана, В.Търново, и др.), но и техният брой, а именно – 61 участници от 32 училища с 57 разработки в областта на историята, а в областта на географията: 21 представени училища чрез 34 участници и 31 разработки под ръководството на 41 учители по история и география.

Представените конкурсни материали са в три формата: писмен (историческо/ географско есе, тема, реферат), визуален (постер, мултимедийна презентация, проект) и електронен (блог). Сред темите, провокирали най-силно интереса на младите хора към историята на българския народ и държава и на нейното съвременно географско пространство, са: Приносът на траките в съвременната българска култура, Българите и „другите“ в Османската империя, По следите на една фотография, Човекът, с когото се гордее моят род; Едно от лицата на географията, Моята географска и културна представа за България, „Научих, че всеки иска да живее на върха на планината, забравяйки, че единственото, което има значение, е как се катерим“ (Габриел Гарсия Маркес), „Въображението е по-важно от знанието“ (Алберт Айнщайн), Отговорността да си европеец, Споделено за географията.

Предварителната селекция на изпратените конкурсни материали се осъществи от преподаватели от две от катедрите на Историческия факултет – „Нова и най-нова история на България“ и „География“.

Научните журита отличиха най-успешните участници в конкурса, които получиха и специална Грамота на Историческия факултет. С грамоти за оказаната професионална подкрепа на младите лидери в контекста на качествената промяна на връзката университет – училище бяха почетени и учителите.

Според регламента на конкурса, на учениците от ХІ (ХІІ) клас, получили оценка над „Много добър 4.50“, ще се предостави възможността да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет. На участника, получил най-висока оценка по скалата „Отличен 5.50–6.00“, кандидатстудентската такса (40 лв.) се поема от ръководството на факултета.