Култура

Трети сезон археолог и инженер правят геофизично проучване на пластовете извън крепостните стени на Никополис ад Иструм

Трети сезон археологът Калин Чакъров от великотърновския Регионален исторически музей и инж. Никола Тонков от Националния археологически институт с музей при БАН правят геофизично проучване на историческите пластове извън крепостните стени на Никополис ад Иструм. Изследователската дейност се осъществи тази година  по проект „Геофизична Extra Muros Никополис ад Иструм“, финансиран с малко над 19 хиляди лева от Министерството на културата. „Проектът се нарича Extra Muros, защото проучването е извън крепостните стени на Никополис,  където има много структури, които не си личат, но в античността там е кипял живот. Използваме геофизична апаратура. Един от уредите е магнитометър, който засича магнитни полета. Всяко тяло има своите магнитни свойства и когато повърхността бъде сканирана с магнитометър – се получава картинка какво има отдолу“, поясни Чакъров.

По негови думи при обследването на терените  извън крепостните стени са излезли интересни структури. „Едната условно можем да наречем укрепление, заградена площ на стръмния бряг на река Росица, която не е сигурно каква датировка има, по всяка вероятност е от по-късен период – от времето на село Никюп през османския период, и вероятно става дума за някаква голяма стопанска постройка. Също така бяха регистрирани от римската епоха много отчетливи аномалии, които по всяка вероятност са пещ за изпичане на керамика или  друг вид пещи – на този етап на проучването няма как да разберем“, каза Чакъров.

Изследователите забелязват  линейни аномалии, които интерпретират като продължение на улиците на римския град извън крепостните стени. „Те приличат на някои от улиците, които остават извън крепостната стена и част от тях са неизползваеми, но други улици са  интегрирани в крепостната стена и през тях може да се премине от града извън града“, отбеляза археологът.

Според Калин Чакъров, за да се направи геофизично проучване на  цялата площ, вблизост до крепостните стени на римския град, са необходими поне още два археологически сезона работа.