Образование

Трети международен симпозиум „Образование 21”

Историческият факултет при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” ще бъде домакин за пореден път на двудневен международен научен форум, посветен на образованието през 21 век.

Тематичните акценти тази година са ориентирани към въпроси, свързани с промените в обществените науки, в образователните политики и педагогическите практики в различни сфери на образователното пространство 30 години след падането на комунизма. За участие са поканени университетски преподаватели, учители и специалисти в областта на просветното дело.

Организатори са катедра „Нова и най-нова история на България”, катедра „География”, Департаментът за продължаващо образование и квалификация на педагогическите специалисти във ВТУ, Ателие „История и памет” и Академичният клуб „Географски и регионални изследвания”. Партньор на събитието е Фондация „Проф. Румяна Кушева” – София, с чиято помощ се издават сборници с докладите, представени по време на симпозиума.

Конференцията ще се проведе на 23 и 24 ноември.