Община Общински съвет

Транспортната инфраструктура е сред приоритетите на управленската програма 2020 -2023 г. на Даниел Панов

Инвестициите в транспортната инфраструктура са един от приоритетите в управленската програма на кмета на община Велико Търново за периода 2020 – 2023 г. Програмата днес беше представена пред Великотърновския общински съвет.

На дневен ред са поставени изграждането на пешеходен надлез над ул. „Магистрална“ и на две кръгови кръстовища на ул. „Христо Ботев“ и на Беляковско шосе. Ще бъдат поставени електронни информационни табла на 22 от най-натоварените спирки на градския транспорт, а светофарните  уредби на 4 кръстовища ще бъдат модерницизирани. В програмата е предвидено изграждане на паркинг система и информационни табла за паркиране, модернизация на подвижния състав на обществения транспорт чрез заку­пуване на екологосъобразни автобуси и изграждане на зарядна станция.

Предстои обновяване и ремонт на Двореца на културата и спорта „Васил Левски” в старата столица, съобщи кметът. Вече е направено обследване и заснемане, тъй като не са открити старите планове на сградата, а финансирането ще е след кандидатстване от страна на общината по европейска програма.

В старата столица предстои рехабилитация и реконструкция на уличната мрежа: бул. „България“, ул. „Опълченска“, ул. „Теодосий Търновски“, ул. „Димитър Найденов“, ул. „Сливница“, ул. „Григорий Цамблак“, ул. „Климент Охрид­ски“, ул.„Ксилифорска“, кв. Картала – ул.„Ст. Михайловски“, ул.“В. Априлов“, ул. „К. Зидаров“, ул. „Ал. Бурмов“, кв. Зона В – ул. „Др. Цончев“ и др.