Денят Икономика Образование

Трансгранична мрежа създадоха партньори от българо-румънски проект за мобилност на пазара на труда

Представители на бизнеса, местната власт и на професионални училища  се срещнаха на работни срещи в Русе и в румънския град Александрия в рамките на проект „Обединени за общ пазар на труда: интегриран подход за трудова мобилност в трансграничния регион между Румъния и България”. Проектът се води от фондация  EMMA – Румъния с партньор от българска страна – Европейският информационен център във Велико Търново.

Проведените срещи са част от серията работни срещи, свързани с изграждането и активирането на Трансграничната мрежа „Обединени за общ пазар на труда“, която си поставя за цел да насърчи развитието на румънско-българското сътрудничество по отношение на заетостта и трудовата мобилност в области Гюргево и Телеорман в Румъния и в области Русе и Велико Търново в България. В рамките на мрежата вече е проведено проучване на пазара на труда от двете страни на Дунава, отделени са приоритети за възможности за развитие на трудовата мобилност и съществуващите пречки и проблеми, набелязани са стъпки за развитие на местно ниво в четирите области.

Възможностите за развитие на мрежата и създаване на микропроекти в отделните тематични групи, които да кандидатстват за подкрепа по различни европейски финансирания бяха предмет на проведените срещи. Поради това бяха представени възможностите и ефектите на различните типове европейски програми в България – програми за външно сътрудничество и структурни фондове, спецификите на Инвестиционния план за Европа, европейските мрежи и политики на ЕС по отношение пазара на труда. Оживеният разговор бе в контекста на дискутираната в последните месеци  „Бяла книга за бъдещето на Европа“ и възможните варианти за развитие на България в рамките на европейското семейство. Специален акцент бе възможността създадените смесени екипи в областта на професионалното образование, бизнеса и местните власти да продължат да работят заедно и да развиват общи идеи за успеха на своите общности.  За допълнително разработване бяха представени идейните проекти на село Павел за провеждане на традиционни празници от двете страни на Дунав и на Гюргево за създаване на клубове за взаимопомощ и устояване на учебния материал. Идеята на село Павел ще бъде предложена към програма „Европа за гражданите“през февруари 2018.

В рамките на проекта, до неговото приключване през май 2018 година, предстоят серия от събития. В област Русе и Велико Търново ще бъдат професионално консултирани и подготвени 100 завършващи млади хора за по-добра ориентация на пазара на труда и с цел трудово посредничество. Разработената платформа с адрес http://romania-bulgaria-jobs.eu/ дава възможност на всички активно търсещи работа от двете страни на Дунава, да се регистрират и он-лайн да осъществят връзка с работодатели. Част от този активен подход са и провеждането на 18 и 19-ти октомври 2017 на трансгранична трудова борса при участието на 20 български и 20 румънски компании, предлагащи възможности за трудова заетост в цялата зона на граничния регион Румъния-България.

НА СНИМКАТА: Изработеният от ученици в Икономическата гимназия в Александрия автомобил за участие в Европейския училищен панаир. Посещение на учебното заведение бе част от работната програма на партньорите по време на срещата в града.