Денят

„Топлофикация – ВТ“ спира отоплението

Поради трайното покачване на температурите, „Топлофикация – ВТ“  започна поетапно спиране на отоплението. По желание от страна на гражданите, отоплението в отделни сгради може да остане включено до определена дата. За тази цел е необходимо да има решение на общото събрание на етажната собственост и подадено заявление в дружеството  или изрично писмо от ръководител на учреждение в самостоятелна абонатна станция.

„Топлофикация – ВТ” напомня, че само и единствено служителите на дружеството имат право да извършват технически превключвания, спиране, пускане на абонатните станции и всякакви други технически мероприятия. Абонатната станция, инсталирана във всяка сграда е собственост на дружеството и всяко пускане и спиране на крановете в нея от живущите в съответната сграда е абсолютно забранено и ще бъде подведено под съответната наказателна отговорност.