Икономика

„Топлофикация-ВТ” пуска топлата вода след 15 септември, прави сериозни ремонти

Плановото спиране на топлоподаването за Велико Търново се удължава до 15-ти септември, съобщиха от „Топлофикация-ВТ”. За първа година дружеството е предприело сериозна ремонтна програма през летния неотоплителен период.

В момента се извършват ремонтни дейности, както по топлопреносната мрежа на града, така и на територията на топлофикационната централа.

Топлопреносната мрежа в кв. „Бузлуджа“ е ревизирана и ремонтирана на съответните участъци, където са констатирани аварии през изминалите сезони.

Главните магистрални трасета от топлопреносната мрежа около стадион „Ивайло“ по ул. „Филип Тотю” и ул. „Бойчо Войвода” са в процес на подмяна с нови топлопроводи.

Извършва се и допълнителна модернизация и реконструкция на съоръженията за високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и съоръженията за пренос на топлинната енергия, с което ще се гарантира качествено топлоснабдяване.

Извършваните модернизации и реконструкции в момента, ще гарантират производството през зимния период.