Икономика

Топлофикация ВТ намали цената със 17,54 лв./MWh

С Решение № Ц-11 от 01.04.2020 г. Комисията за енергийно и водно регулиране, считано от 1 Април 2020 г., утвърди пределна цена на топлинната енергия на енергийните дружества в сектор „Топлоенергетика“, ползващи природен газ като основен енергиен носител. От 01.04.2020 потребителите на Топлофикация-ВТ“ АД ще заплащат със 17,54% по-ниска цена на топлинни услуги, съобщиха от дружеството. Цената за отопление и битово горещо водоснабдяване на всички потребители се изменя от – 99,41 лв./MWh без ДДС на 81,97 лв./MWh без ДДС.

По повод на публикации за предстоящо значително увеличение на цените на топлинната енергия от 1 юли 2020 г., председателят на КЕВР доц. Иван Иванов направи специално изявление:

„В края на месец март 2020 г. топлофикационните дружества в страната представиха в КЕВР заявленията си за цени на топлинната енергия за новия отоплителен сезон 2020-2021 г. Регулаторът изиска и неповерителни версии на техните заявления, които на 10 април т.г. бяха публикувани на интернет страницата на КЕВР. Това позволи всички заинтересовани страни да се запознаят с направените от дружествата предложения. Анализът на заявленията на топлофикационните дружества показва, че те искат значително увеличение на цената на топлинните услуги.

По този повод се обръщам към всички потребители на топлинна енергия : Посрещнете спокойно вкъщи най-светлия християнски празник – Възкресение Христово. Не се притеснявайте. Като председател на Комисията искам категорично да заявя, че всякакви искания за предстоящо увеличение на цените на топлинната енергия са изцяло неоснователни. КЕВР ще коригира по справедлив начин всички заявления за цени, като отстрани неправомерни поисканите разходи и няма да допусне увеличение на цените. Напротив – след същественото намаление на цената на природния газ, който влияе най-силно върху цените на топлинната енергия, мога да заявя, че цената на парното отопление и топлата вода през новия отоплителен сезон ще бъде по-ниска от цената през изминалия сезон.

Използвам случая да уверя обществеността, че регулаторът ще отчете  намалението на цените на природния газ и в предходния период от м. август 2019 г. до м. март 2020 г. На всички български потребители на топлинна енергия и природен газ ще бъдат възстановени по справедлив начин надвзетите суми в резултат на неоправдано високата цена на природния газ през указания период.

В тези трудни за всички нас дни Комисията ще защити интересите на потребителите, което е наш основен приоритет.“

Изявлението на председателя на КЕВР доц. Иван Иванов беше излъчено онлайн на интернет страницата на Комисията.