Икономика

„Топлофикация – ВТ” АД започва поетапно пускане на отоплението

„Топлофикация – ВТ“ АД започва поетапното общо пускане на отоплението до края на седмицата. Според Наредба № Е-РД-04-1 от 12 март 2020 г. за Топлоснабдяването на Министъра на енергетика, общото включване на отоплението може да започне след три последователни дни със средноденонощна температура по-ниска от  +12°C и дългосрочна прогноза за трайно застудяване за следващите 7-10 дни. Данните на НИМХ показват, че изискванията ще бъдат изпълнени.

Подаването на топлинна енергия ще започне приоритетно от клиентите с обществено значение, а след това и към всички битови и стопански клиенти.

Преди пускането на отоплението е важно клиентите да приключат всички ремонти по вътрешните инсталации и да ги запълнят, ако са източени. Отоплението няма да бъде включено в сградите, в които вътрешната отоплителна инсталация не е запълнена.

От дружеството напомнят на клиентите да отворят на максимална степен вентилите на радиаторите, за да се избегне допълнително обезвъздушаване на отоплителните тела. Важно е да се проверят и дисплеите на електронните уреди за дялово разпределение, монтирани върху радиаторите. В случай на  нередност, клиентите трябва да се свържат с „ Топлофикация -ВТ“ АД.

Допълнителна информация във връзка с началото на отоплителния сезон клиентите могат да получат чрез обаждане на телефон 062 64 28 86 и 062 603 173.