Образование

Томислав Дончев ще открие симулационен кабинет по мениджмънт във ВТУ

Вицепремиерът Томислав Дончев, заедно с ректора на ВТУ проф. д-р Христо Бонджолов, ще пререже лентата на новия кабинет по мениджмънт в Стопанския факултет на официалното откриване, което ще бъде утре, 23 ноември, от 11,00 ч. в 4 корпус, 302 кабинет.

Изграждането на симулационния  кабинет по мениджмънт е резултат от непрекъснатото търсене на възможности от страна на Стопанския факултет и катедра „Стопанско управление“ за оптимизиране на учебния процес. Проектната идея за изграждане на такъв кабинет е следствие от проучването на мнението на студентите за качеството на обучение в професионално направление 3.7 Администрация и управление и изразеното от тях желание за засилване на неговата практическа насоченост.

От 13, 00 ч. в музей „Възраждане и Учредително събрание“ще бъдат раздадени дипломите на абсолвентите от випуск 2018, професионално направление 3.7 „Администрация и управление“  на Стопанския факултет на  Великотърновския университет „Св. св.  Кирил и Методий“. Дипломиралите се са от специалностите Стопанско управление и Публична администрация, ОКС „бакалавър“ и в магистърските програми Бизнес администрация; Публична администрация; Здравен мениджмънт; Управление на човешките ресурси; Управление на проекти и Управление и иновации на аутсорсинг сектора.

Томислав Дончев, който е възпитаник на Великотърновския университет, ще приветства студентите по случай тяхното дипломиране.

Вицепремиерът на Република България г-н Томислав Дончев и ректорът на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов ще връчат дипломите на отлични студенти.

Дипломиралите се са 230 души, от които 111 с отличен успех, а 9 абсолвенти са пълни отличници – с успех 6.00.