Образование

Технохимичен контрол на храни в STEM центъра на Гимназията по туризъм

Професионалната гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ е едно от училищата във Велико Търново, които спечелиха финансиране по НП „Изграждане на училищна STEM среда“ на МОН за изграждане на STEM център по природни науки, изследвания и иновации. С 298 765лв ще бъдат ремонтирани и трансформирани 240кв.м. – пет помещения и част от коридор, прилежащи към учебните работилници и демонстрационната зала по хранителни технологии. Това е мястото, в което ще бъдат изградени лаборатория за технохимичен контрол на храни и SMARTRELAX зона.

Лабораторията ще бъде оборудвана с техника от най-ново поколение, която тепърва навлиза при производството на храни, а това е гаранция, че придобитите знания и умения на учениците ще бъдат актуални и в перспектива. Иновативни сензори, интерфейс и софтуер  ще разнообразят практическото обучение и ще дадат възможност на учителите по природни науки и хранителни технологии да обучат учениците да събират, интерпретират и анализират чрез математически методи резултатите от лабораторните изследвания. В лабораторията учениците ще извършват анализи за определяне на: съдържание на мазнини, SFN, протеини, киселинност, лактоза, химическа слабост, водна активност, рН, което ще позволи на бъдещите професионалисти в производството на храни за цялостна оценка на качеството на храни и хранителни продукти.

SMARTRELAX зоната е мястото, в което учениците ще могат да творят и да си почиват активно. В нея са обособени пространствата – smart и relax.

SMART пространството ще е за работа в екипи, които ще визуализират получените данни от лабораторните изследвания, подготвят презентациите си за представяне през съученици, родители, ученици от основните училища. Крайният продукт на обучението е създаването на мобилно приложение, съдържащо информация за хранителната и енергийна стойност, насочено към групи потребители с различен здравословен статус и физиологични потребности. Ще бъде изградена високотехнологична среда и оборудване на работни места с необходимата компютърна техника и графична периферия.

RELAX пространството ще е за активна почивка и обучение за „Soft skills“  В него ще има специализирана литература; видеостена; настолни игри; мини спортни уреди; места за сядане с пуф фотьойли.

Във Великотърновска област Гимназията по туризъм е училището с най-дълъг опит в подготовката на специалисти за приготвянето на храни – 57 години. Това определя и смисъла на STEM центъра – подготовка на кадри за бъдещето на храненето чрез осмисляне и приложение на получените знания от различните научни области – природни науки, математика, ИКТ в професионалната подготовка.

Ключов проблем в световната икономика е разрешаването на социално значимите заболявания на хората. Тези заболявания да бъдат контролирани, за да бъде осигурено добро качество на живот. Освен медицината и фармацията, които са основни сектори, занимаващи се с проблема, е и секторът „Производство на храни“, защото храната е един от основните фактори за ограничаването на заболяванията. Политика на СЗО е създаването на реформулирани храни, създадени към определени потребителски групи, съобразно тяхното здравословно състояние, физиологични потребности, възраст, двигателна активност, упражнявана професия. Заетите в сектора „Производство на храни“ трябва да знаят показателите, на които да отговаря храната; да могат да ги изследват, анализират и да разработват технологията за производство на реформулирани храни. Тези ключови умения ще бъдат все по-важни за хранително-вкусовата индустрия и в България, и в света за десетилетия напред.

Тези ключови умения ще усвояват учениците на Гимназията по туризъм във Велико Търново, които се обучават по професията „Ресторантьор“ със специалностите „Производство и обслужване в Заведенията за хранене и развлечение“ и „Кетъринг“.