Образование

Текат осмите Мартенски студентски четения във ВТУ

В 321 аудитория на Ректората за осма поредна година бяха открити Мартенските студентски четения на Историческия факултет.
От името на ректора проф. д-р Христо Бонджолов и академичното ръководство приветствие към гостите и участниците в събитието отправи доц. д-р Димитър Димитров, зам.-ректор по международната дейност на Великотърновския университет.
„Радвам се да видя толкова студенти и докторанти, участници в конференцията. Това е пътят към сериозната наука. По време на този престижен форум ще имате възможност да обменяте мисли и идеи със свои колеги, което ще помогне за вашето научно израстване. Отношението към науката трябва да бъде методично и сериозно. Пожелавам успех на конференцията!“, каза в приветствието си доц. Димитър Димитров.
След него приветствие към участниците отправи и проф. д.и.н. Иван Тютюнджиев, декан на Историческия факултет.
Традиционно в научния форум младите хора представят своите доклади в областта на хуманитаристиката – история, география, археология, културен туризъм и др. Участниците имат възможност да дискутират и дебатират интересни за тях теми, които за първи път ще се излъчат на живо в YouTube канала на Факултета.
Тази година участие в събитието са заявили 53 студенти и докторанти от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, БАН, Национална художествена академия и Тверския държавен университет, Руска федерация.