Образование

Такси за обучението в модулите „Чужд език” и професионална квалификация „Учител” въвежда ВТУ

Такси за обучението в модулите „Чужд език” и придобиване на професионална квалификация „Учител” въвежда Великотърновският университет. Решението е на Академичния съвет и влиза в сила от началото на учебната 2020/21 година. Модул „Чужд език” се изучава 5 семестъра, таксата за един семестър ще е 130 лева. Модул придобиване на професионална квалификация „Учител” е с продължителност 4 семестъра, а таксата е в размер на 150 лева за един семестър.

С друго свое решение Академичният съвет утвърди разкриването на нова специалност за бакалаври „Педагогика на обучението по география и информационни технологии” в Историческия факултет. В Педагогическия факултет започва обучение по  нова магистърска програма „Приобщаващо образование. Специална педагогика”. Тя  е 2 семестъра  в редовна, задочна и дистанционна форма.