Денят Икономика

Такса „сградна инсталация“ отиде в съда на Европейския съюз, висящите дела могат да бъдат спрени до произнасянето му

Съдът на Европейския съюз се зае да тълкува дали е допустимо начисляването на такса „сградна инсталация“, когато отделните потребители са се отказали от централното отопление. Процедурата е задвижена след запитвания на български районен съд за това как да се прилага правото на Европейския съюз в българските условия и идва няколко месеца, след като Върховният касационен съд излезе с тълкувателно решение по казуса.
Стотици българи, които живеят в чужбина и не ползват собствеността си в България, са принудени да плащат такса „Сградна инсталация“.
Според адвокат Димитър Деков, председател на Сдружението за правна помощ на потребителите,  „Топлофикация“ подава заповедно производство директно, при което, понеже човекът го няма, влиза в сила заповедта. Има една процедура, в която той може да иска отмяна на изпълнителния лист, защото няма обичайно местопребиваване в България.
С тълкувателното решение на Върховния касационен съд от месец май тази година таксата беше окончателно бетонирана като законосъобразна и ненарушаваща член 62 от Закона за защита на потребителите, където се казва, че човек не трябва да плаща за непоискана услуга.
Мотивирани от особеното мнение на един от върховните магистрати, който смята, че колегите му е трябвало да се допитат до съда на ЕС, преди да излязат с тълкувателно решение, един районен съд в България вече е изпратил искане за преодициално запитване до европейските съдии по дело, заведено от българско топлофикационно дружество срещу потребител.
„След обръщането на съда за преодициално запитване, хората, които имат висящи дела, трябва да знаят, че може да поискат спирането на техните дела до произнасянето на съда на ЕС с окончателно решение. Това е много голяма защита“, допълва адвокат Деков.
Решението на европейските магистрати трябва да се изчака в следващата година. Те ще дадат и задължително тълкуване и относно това дали е допустимо плащането на топлинната енергия за сградна инсталация да се разпределя пропорционално на отопляемия обем на имотите по проект без оглед на реално отдаденото количество топлинна енергия в обекта.