Икономика

С 5 000 са намалели икономически активните жители на областта през 2020 г.

През 2020 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 119 000 и в сравнение с 2019 г. намаляват с 5 000. Това сочат данните на Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“. Коефициентът на икономическа активност е 59%, като при мъжете е 64%, а при жените – 55%.

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години през 2020 г. в областта е 116 000. От всички заети лица 71 000 са със средно образование, 36 000 – с висше образование, и 9 000 са с основно и по-ниско образование.

Коефициентът на заетост през 2020 г. в област Велико Търново е 58% и е с 2  процентни пункта по-нисък спрямо предходната година, като при мъжете е 62.6%, а при жените – 53.6%. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите, следвани от лицата със средно образование и от лицата с основно и по-ниско образование.

Коефициентът на безработица е 2.6%, или с 0.6 процентни пункта по-висок спрямо 2019 година. Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години през отчетния период в областта са близо 82 000, от които 43% са мъже и 57% – жени.