Икономика

С 37 млн. лв. повече са постъпленията в НАП – В. Търново за 2020 г.

Малко над 360 милиона лева са постъпленията в област Велико Търново, събрани от ТД на НАП  Велико Търново през 2020 година, което е с 31 млн. лева над планираното и с 37 млн. лева повече от предходната 2019 година, отчитат от НАП. Въпреки пандемията, бизнесът и гражданите са внасяли добросъвестно данъците и осигуровките, отчитат от приходната агенция. Запазва се тенденцията за ръст на постъпленията в хазната, като за миналата година той е над 11% спрямо предходната, допълват от ведомството. Сходна е ситуацията и в останалите шест области в обхвата на териториалната дирекция.

През 2020 година данъчните приходи на територията на област В. Търново възлизат общо на 172 млн. лева. От тях над 77 млн. лева са постъпленията от ДДС. Над 30 млн. лв. са платени от бизнеса за корпоративни данъци, а 58 млн. лева от данък върху доходите на физически лица.

Общият размер на приходите от осигурителни вноски в приходната администрация във В. Търново е 188 млн. лева, като от тях 113 млн. лева са за държавно обществено осигуряване, 49,7 млн. лева – за здравноосигурителни вноски и 25 млн. лева – за допълнително задължително пенсионно осигуряване.

„2020 година, освен всичко друго, се оказа и година на ясно изразена данъчна солидарност. Някои икономически сектори бяха тежко засегнати, други преживяха подем, но общото е, че, независимо от трудностите, бизнесът и гражданите коректно спазваха ангажиментите си към бюджета. Ценим високо това“, каза по повод рекордните постъпления в НАП изпълнителният директор на агенцията Галя Димитрова.