Икономика

С 10% повече разрешителни за строеж са издадени в областта за тримесечие

През първото тримесечие на 2021 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 33 жилищни сгради със 105 жилища в тях и с 16 051 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 40 други сгради с 21 696 кв. м РЗП.

Броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава спрямо предходното тримесечие с 10.0%, жилищата в тях – с 61.5% и разгънатата им застроена площ – с 58.2%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са повече с 8.1%, а общата им застроена площ – със 160.0%.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта нарастват с 65.0%, броят на жилищата в тях – със 7.1%, а разгънатата им застроена площ – с 63.5%. При другите видове сгради броят на издадените разрешителни за строеж също се увеличава с 33.3%, а общата им застроена площ е над два пъти повече.

През първото тримесечие на 2021 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 24 жилищни сгради с 47 жилища в тях и със 7 164 кв. м обща застроена площ, и на 17 други сгради с 12 058 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради са повече с 14.3%, докато жилищата в тях намаляват с 49.5%, а общата им застроена площ – с 28.1%. Броят на започнатите други сгради нараства с 54.5%, а тяхната РЗП – над четири пъти.

В сравнение с първото тримесечие на 2020 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават със 71.4%, но жилищата в тях и разгънатата им застроена площ намаляват съответно с 59.5 и 52.6%. При започнатите други видове сгради  се регистрира намаление с 15.0%, докато общата им застроена площ нараства с 19.0%.