Образование

С тържествен концерт беше отбелязана 35-годишнината на Педагогическия факултет

„Педагогическият факултет се утвърди във времето като един от водещите университетски центрове за подготовка на детски и начални учители, на социални педагози, на учители по музика и физическо възпитание, на учители по чужд език в детската градина и началното училище, на предучилищни педагози с квалификация по логопедия, на начални учители, подготвени да работят с деца със специални образователни потребности”. Това подчерта в словото си деканът на факултета проф. Венка Кутева.

„Повод за удовлетворение е фактът, че две от най-търсените специалности на Великотърновския университет са от Педагогически факултет – Предучилищна и начална училищна педагогика и Педагогика на обучението по физическо възпитание. За последните четири години във факултета бяха открити три нови специалности, две от които са особено атрактивни и желани – предучилищна педагогика и логопедия и начална училищна педагогика и специална педагогика. Тези специалности са уникални по своя характер и единствени по рода си в страната”, отбеляза проф. Кутева.

„Професионално направление 1.2 Педагогика, достигна максимума на образователния си капацитет, като от 2015 г. досега броят на обучаемите в направлението непрекъснато нараства. Днес по официални данни за 2019 г. броят на студентите – бакалаври във факултета е 1760. Броят на обучаемите в ОКС „Магистър“ се запазва постоянно висок и най-голям за университета през последните години. Магистрите са 900, като това е максимално разрешеният капацитет. С тази статистика Педагогическият факултет се нарежда на първо място сред основните структурни звена на Великотърновския университет”, отчете деканът.

Преди официалното си обръщение ректорът на ВТУ проф. Христо Бонджолов помоли присъстващите с минута мълчание да почетат паметта на починалите преподаватели. „Когато отбелязваме такава годишнина, е хубаво да благодарим на хората, които са поставили темелите, на приятелите, които са ни протегнали ръка, които са ни помогнали да изградим факултета, защото подготовката на един доцент трае средно 20-25 години, а изграждането на факултет много повече”, посочи проф. Бонджолов.

Областният управител проф. Любомира Попова сподели, че е възпитаник на първия випуск на факултета. „Педагогическият факултет е моето семейство, в което работя дълги години. Без този факултет може би обликът на Велико Търново нямаше да е същият. Сега си даваме равносметка, че нашите деца и млади хора са формирани именно от възпитаниците на ВТУ и това се отнася за почти цяла Северна България.   Така, както огънят се пали с огън –  така и човешкият дух може да се запали от друг дух. Затова ние сме не само будителите, но и вдъхновителите на нашето настояще, за да го има утре”, каза проф. Попова.

Зам.–кметът на Общината Снежана Данева-Иванова благодари на преподавателите за това, че от факултета   излизат  едни от най-добрите кадри в България и пожела на студентите и докторантите много добра реализация в професията. „Където и да отидете, разнасяйте с вашите успехи и дела доброто име на Великотърновския университет и на историческата и духовна столица на България  – Велико Търново”, апелира Данева.

Тържественото честване се проведе в голямата зала на Общината. Ръководители на образователни институции, председателят на Общото събрание на ВТУ, деканите на факултетите, студенти, преподаватели  присъстваха на събитието.

Концертната програма бе изнесена от студенти от класа на проф. Сребра Михалева.