Община

С проект за 550 000 евро Велико Търново подобрява качеството на въздуха

Велико Търново спечели проект за подобряване на качеството на въздуха заедно с общините София, Бургас, Русе, Стара Загора и Монтана. До края на годината ще бъдат осигурени две станции за автоматично измерване на нивата на запрашеност в нашия град. Данните от тях ще бъдат достъпни в реално време на сайта на общината.
В нашия град ще бъдат подменени печките на твърдо гориво на близо 500 домакинства. Новите отоплителни уреди ще са на газ или пелети. Инициативата е в изпълнение на проект „Българските общини работят заедно за подобряване качеството на атмосферния въздух“ по програма Лайф+ на Европейската комисия. Общата стойност на проекта е 16,6 млн. евро, като безвъзмездното финансиране по програма Лайф+ е 10 млн. евро.

550 000 евро ще е безвъзмездната финансова помощ за Община Велико Търново по програмата.

Общините ще трябва да изготвят формуляри, които да предоставят на гражданите желаещи да получат нови отоплителни тела. Старите печки ще бъдат сменени с такива на пелети, газ, ток, а където е възможно, ще се възстановява и връзката с „Топлофикация“. Засега в проекта не се предвиждат социални критерии, но при голям интерес ще бъдат въведени условия. Изисква се обаче сградата, в която ще се подменят отоплителните уреди, да е законна.