Община Общински съвет

С проект за 51 000 лв. осигуряват достъпна среда в Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Церова кория

Община Велико Търново ще кандидатства с проект „Осигуряване на достъпна среда в сградата на Дом за пълнолетни лица з умствена изостаналост, с. Церова кория” по Проект „Красива България”. Общата стойност на проекта е 51 000 лв., от които общината ще финансира реконструкцията с 9 000 лв. от своя бюджет. Целта на проекта е в Дома да се създадат подходящи условия за провеждането на индивидуални и групови трудотерапевтични, рехабилитационни и образователни мероприятия и обучения.

В момента община Велико Търново изпълнява в Дома проект „Реновация и модернизация на Дома в Церова Кория” по Фонд „Социална закрила” към Министерството на труда и социалната политика. С близо 30 000 лв. се извършва основен неотложен ремонт и модернизация на материалната база в социалната институция, като 2 987 лв. от сумата е осигурена от общинския бюджет.

Кандидатстването по новия проект ще бъде подложено на гласуване на предстоящата сесия на Великотърновския общински съвет на 26-ти юли.