Култура Общински съвет

С проект за 1,3 млн. лв. Мултимедийният посетителски център ще привлича повече туристи

Великотърновския общински съвет даде съгласие Общината да кандидатства по проект за разширяване на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов”. Проектът вече е получил предварително одобрение. Целта е да се повиши въздействието от предлаганата туристическа атракция, като ще бъде визуализиран животът на различните социални слоеве във Второто българско царство, техните нрави, обичаи , бит и одежди. С помощта на съвременната аудио-визуална техника ще бъде показана богатата история на града от този период, неговата царственост, войнска слава и духовна мощ.  Прогнозната стойност на проекта е 1 302 577 лв., като собственото участие на община Велико Търново възлиза на 51 820 лв.

Срещу проекта възропта Калоян Янков от групата „Демократична България”. Един от мотивите му бе, че  общинското предприятие „Царевград Търнов” не е е сред най-печелившите.

„Аз доколкото знам, предприятие генерира годишен приход в размер на 200 000 лв. Този проект е много важен и сега е моментът да се подготвим за излизането от кризата. Велико Търново няма мори и плаж, не е СПА център, няма поклонически туризъм. Туристите идват тук заради историята ни.” – опонира Росен Иванов от ГЕРБ. Подкрепи го и председателят на местния парламент Венцислав Спирдонов: „Общината трябва максимално да развие туризма. Това очаква бизнесът, а не да го субсидираме.”

След проведеното гласуване Общината получи зелена улица да кандидатства за разширяването на Мултимедийния посетителски център „Царевград Търнов”.