Община

С проект за над 1,6 млн. благоустроиха Западната индустриална зона на Велико Търново

Със заключителна пресконференция  и официално откриване с водосвет  на 2-ри юли /вторник/ успешно приключва  проект на Община Велико Търново за благоустрояване на физическата среда, повишаване на качеството на живот, както и социално включване и подобряване на екологичната среда с обект на интервенция:  Западна индустриална зона, гр. Велико Търново.

Проектът е с общ бюджет 1 625 972, 02 лв., от които съфинансирането от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие е в размер на 1 382 076, 21 лв., а националното съфинансиране – 243 895, 81 лв.

Изпълнени са дейности по ремонт, рехабилитация и доизграждане на техническата инфраструктура, направа на нови тротоарни и улични настилки, улично осветление и паркоустрояване, осигуряване на транспортния достъп до и на територията на Западна индустриална зона, по ул.“Никола Габровски“, ул. “Шемшевско шосе“ и ул.“Козлуджа“, където са локализирани промишлени предприятия, складови бази, учебни заведения и спортни терени. Изборът на проектните дейности е провокиран от  потребността за постигане на модерна промишлена зона, чрез подобряване на свързаната с бизнеса и предприемачеството техническа инфраструктура, почистване и рекултивация на обекта на интервенция, внедряване на озеленителни и ландшафни решения, което позволява на нейната територия да бъдат разположени леки, асемблирани и преработващи индустрии и бази, логистични и търговски центрове. Изпълнени са нови дъждоприемни шахти с чугунени / полимербетонови/ решетки; повдигнати са чугунените капаци за ревизионните шахти на уличното платно.

 

Извършен е демонтаж на въздушния кабел за захранване на уличното осветление по улиците „Шемшевско шосе“ и ул. „Никола Габровски“ и вляво по улица „Козлуджа“. Засадени са дървесни фиданки и едноразмерни дървета, като оформените алеи и площадки с растителност създават открити и полуоткрити пространства, които представляват естествена преграда от съседните имоти и улици и осигуряват благоприятна градска среда. Монтирани са указателни табели тип Ж7 за указване именaтата на прилежащи пресечки и фирми, както и указателни табели с имената на трите улици. Изпълнена е нова хоризонтална маркировка и нова вертикална сигнализация от стaндартни светлоотразителни пътни знаци II типоразмер и нови индивидуални пътни знаци за указване на посоки, имена на предприятия и имена на улици. Обектът, предмет на настоящия договор и реализиран с европейско финансиране е проектиран, изпълнен и поддържан в съответствие с изискванията за достъпна среда.