Образование Община

С официална церемония откриват обновената ДГ „Пролет”

Официалното откриване ще се състои на 22 април от 11,00 часа.  Детското заведение е изцяло обновено и модернизирано по проект № BG16RFOP001-1.009-0001-С01 „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

В церемонията ще вземат участие представители на Община Велико Търново, екипът за управление на проекта, експерти на фирмата – изпълнител на ремонтните дейности. Поканени са представители на Управляващия орган – Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областният управител, директори на детски и учебни заведения в общината, родители, журналисти и други заинтересовани страни.

Общата цел на проекта е създаване на условия за предоставяне на съвременно и   конкурентно образование чрез реконструкция и модернизация на образователната инфраструктура, в това число –  три детски градини  и три училища на територията на Велико Търново.

В рамките на реализираните дейности по реконструкцията и модернизацията на детска градина „Пролет“ е ремонтиран покривът, изградена е нова отоплителна инсталация, топлоинтегрирана фасадна система,  поправени са фасадните орнаменти. Изпълнени са вътрешноремонтни работи – мазилка, шпакловка, боядисване с латексна боя по вътрешните стени, ремонт на санитарни възли, поставяне на ламиниран паркет, подмяна на вътрешната дограма. Поставен е гранитогрес в коридорите и е направена вътрешна топлоизолация. Съществуващите поцинковани тръби са подменени с полипропиленови и изцяло са сменени санитарните прибори и смесителни батерии.

В детското заведение е монтирана осветителна инсталация, захранена трипроводно. Направена е отоплителната инсталация и са поставени алуминиеви радиатори. Изцяло е обновено обзавеждането на детската градина. Извършено е облагородяване на дворното пространство и са монтирани нови детски съоръжения.

Модернизирането на образователната инфраструктура в Община Велико Търново несъмнено допринася за подобряване на съвременното образование, осигуряване на здравословна и благоприятна среда за образование, възпитание и развитие на децата от ДГ „Пролет“.

Стойността на проекта е 8 694 068,16 лв., от които 6 705 055, 56 лв. съфинансиране от ЕФРР,  1 183 245, 10 лв. съфинансиране от националния бюджет и 805 767,50 лв. собствен финансов принос.  За обект ДГ „Пролет“ стойността е  432 775,00лв.  Периодът за изпълнение на проектните дейности е 4.10.2017 г. – 4.04.2020 г.