Икономика

С над 60 на сто се е увеличил броят на разрешителните за строеж на жилищни сгради през третото тримесечие на 2023-а

През третото тримесечие на 2023 г. общинските администрации на територията на област Велико Търново са издали разрешителни за строеж на 45 жилищни сгради със 122 жилища в тях и 18 343 кв. м разгъната застроена площ (РЗП) и на 34 други сгради с 37 031 кв. м РЗП. Това показва наблюдението на отдел „Статистически изследвания“ в старата столица.

Спрямо предходното тримесечие броят на издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради се увеличава с 60.7%, жилищата в тях намаляват с 0.8%, а разгънатата им застроена площ е повече с 19.3%. При издадените разрешителни за строеж на други сгради се наблюдава ръст както на броя им – с 6.3%, така и при общата им застроена площ – със 118.8%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. броят на издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради в областта се увеличава с 87.5%, но намаляват жилищата в тях – със 7.6% и разгънатата им застроена площ – с 5.8%. Издадените разрешителни за строеж на други сгради са по-малко със 17.1%, но общата им застроена площ е със 149.4% повече.

 

През третото тримесечие на 2023 г. в област Велико Търново е започнал строежът на 30 жилищни сгради със 116 жилища в тях и с 13 052 кв. м разгъната застроена площ, на 16 други сгради с 9 489 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите нови жилищни сгради нарастват с 42.9%, но намаляват жилищата в тях – с 12.1% и общата им застроена площ – с 16.3%. Започнатото строителство на други сгради намалява с 11.1%, както и общата им застроена площ – с 48.7%.

В сравнение с третото тримесечие на 2022 г. започнатите нови жилищни сгради намаляват  с 9.1%, но се увеличават жилищата в тях – със 123.1% и разгънатата им застроена площ – с 28.5%. Започнатото строителство на други сгради спада с 23.8%, както и общата им застроена площ – с 50.8%.