Икономика

С над 2000 са намалели икономически активните лица в областта през 2017-а

 

През 2017 г. в област Велико Търново икономически активните лица на възраст 15 и повече навършени години са 110.6 хил. и в сравнение с 2016 г. намаляват с 2.8 хиляди. Коефициентът на икономическа активност е 52.8%, като при мъжете е 58.9%, а при жените – 47.2%.

Общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години през 2017 г. в областта е 105.5 хиляди. От всички заети лица 66.0% са със средно образование, 25.5% – с висше образование, и 8.5% са с основно и по-ниско образование.

Коефициентът на заетост през 2017 г. в област Велико Търново е 50.4% и е с 1.0 процентен пункт по-висок спрямо предходната година, като при мъжете е 55.9%, а при жените – 45.3%. Най-висок коефициент на заетост имат висшистите – 69.1%, следвани от лицата със средно образование – 57.9%, и от лицата с основно и по-ниско образование -17.9%.

Безработните лица през 2017 г. в област Велико Търново са 5.1 хиляди. Коефициентът на безработица е 4.6%, или с 3.0 процентни пункта по-нисък от 2016 година.

Лицата извън работната сила на 15 и повече навършени години през 2017 г. в областта са 98.9 хил., от които 41.8% са мъже и 58.2% – жени.

През 2017 г. в област Велико Търново икономически активните лица на 15 – 64 навършени години са 107.6 хиляди. В сравнение с 2016 г. коефициентът на икономическа активност  намалява с 0.7 процентни пункта и достига 69.6%, като при мъжете е 73.3%, а при жените – 65.8%.

Заетите лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2017 г. в областта са 102.6 хил., като в сравнение с предходната година броят им почти не се променя. Коефициентът на заетост обаче се увеличава с 1.3 процентни пункта и достига 66.3%, като при мъжете той е 69.5%, а при жените – 63.1%.

Безработните лица на възраст 15 – 64 навършени години през 2017 г. в област Велико Търново са 5.0 хиляди. Коефициентът на безработица е 4.6%, или с 3.0 процентни пункта по-нисък от предходната година.

Лицата извън работната сила във възрастовата група 15 – 64 навършени години през 2017 г. са 47.1 хил., от които 44.2% са мъже и 55.8% – жени.

Данните са от проучване на отдел „Статистическия изследвания” – Велико Търново.