Образование

С международен научен форум във ВТУ отбелязват Световния ден на философията

С международен двудневен научен форум  Философският факултет на Великотърновския университет отбелязва Световния ден на философията. „Тази година поставихме акцента върху предизвикателствата към философията и перспективите пред нейното развитие  в контекста на  философското образование през всички нива на обучението“, каза проф. Вихрен Бузов, преподавател в Катедра „Философски науки“ и зам.-ректор на ВТУ.

Двадесет и пет доклада в две секции ще бъдат изнесени по време на конференцията. Акцент на научните изследвания в едната секция ще бъде философската образованост, а в другата ще се анализират въпроси на философията и религията в историята на българската философска мисъл. Любопитна ще е съвместната презентация на трима докторанти от Турция за философското консултиране на работното място, което през последните години конкурира психологическото.

Университетски  преподаватели, докторанти, учители  и студенти са авторите на докладите. Те  ще бъдат издадени в началото на 2024 г. в поредицата „Философски предизвикателства“.

Организаторите се надяват на засилен интерес към международното събитие и от страна на участниците в седмицата по „Еразъм+“, която се провежда в Университета.

Световният ден на философията се празнува по инициатива на ЮНЕСКО в третия четвъртък на месец ноември от 2002 г.