Община

С малобройни групи започват работа детските ясли във Велико Търново

Както детските градини, така и детските ясли във Велико Търново започват прием на деца от 26 май – вторник. Създадена е необходимата организация за спазване на необходимите противоепидемични мерки.

На територията на общината функционират пет детски ясли, в които са записани общо 482 деца. В първия ден от отварянето им следващата седмица се очаква присъствието на 205 малчугани, или малко над 42%. Това сочат данните от проведено запитване към родителите.

Във всяка от детските ясли са изготвени мерки за организиране на дейността след възстановяване на приема. Персоналът е запознат в детайли с изискванията, проведен извънреден инструктаж.

Община Велико Търново припомня, че макар яслите да възстановяват своята работа, в настоящата ситуация единствената сигурна и безопасна среда с гарантирана физическа дистанция е домашната. Затова е препоръчително децата, за които има възможност, да останат вкъщи.

Подновяването на посещението на децата ще е само по желание на родителите и при условие, че са запознати и ще спазват всички мерки и правила за работа на детската ясла. За целта те следва да подпишат декларация /по образец/. Родителите декларират и обстоятелството, че не им е известно детето да е  било в контакт със заразноболен и няма признаци на болест през последните 14 дни. Не се изисква предоставяне на медицински бележки

Приемът в детските ясли ще се извършва по определен ред, като ще се спазва отстояние на най-малко 2 м. между семействата и няма да бъде допускано влизането на придружителите на децата в сградите.

По време на извънредното положение в детските ясли са извършени частични ремонтни дейности в сградите и откритите дворни пространства. През този период Детска млечна кухня към Община Велико Търново не е преустановявала дейността си.