Денят

С кампания за безопасен интернет стартира превантивната програма на Местната комисия за борба с трафика на хора

С кампания за безопасен интернет през месец февруари стартира превантивната програма на Местната комисия за борба с трафика на хора. През пролетта, когато започва търсенето на сезонна работа в чужбина и кандидатстването за студентски бригади, експертите ще проведат информационна кампания за противодействие на трафика на хора с цел трудова експлоатация, съобщи секретарят на Комисията Ваня Ананиева. По традиция през лятото  дейностите по превенция се насочват към центровете за работа с деца и младежи в селата. Най-мащабна е акцията сред  широката общественост. Тя се организира на 18 октомври в открити пространства, за да могат повече хора да бъдат запознати с опасностите на трафика, уточни Ананиева.

По нейни думи запазва се тенденцията от последните години голяма част от трафика да е насочен към Европейския съюз. „По отношение на престъпленията, свързани с трафика на хора с цел трудова експлоатация, се наблюдава известен спад. Това се дължи на промени в законодателството на редица европейски държави, както и на факта, че тази престъпност се характеризира с латентност, остава скрита”, коментира Ваня Ананиева. Комисията не се съсредоточава върху официалната статистика, защото зад всяка цифра стои една жертва, съдба,  разбит живот. „Тук, както и в други региони не може да се отрази реално ситуацията. Освен това темата все още е табу в много обществени прослойки, макар че доверието в институциите непрекъснато расте. Все повече хора търсят Местната комисия – за консултации, проверка на фирми трудов посредник”, допълни секретарят.

Превантивните събития се организират съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Бюрото по труда, полиция, прокуратура.

0800 20 100 е телефонът, на  който се  приемат сигнали. Линията е отворена денонощно, анонимна е и безплатна.