Денят

С инициативата „52 послания за водата“ РИОСВ ще отбележи Деня на водата

С инициативата „52 послания за водата“ РИОСВ-Велико Търново ще отбележи Световния ден на водата на 22 март. Инициативата е насочена към учениците от 5-и до 12-и клас на всички училища, школи и извънучилищни звена от областите Велико Търново и Габрово.

Участниците ще подготвят в екип идеен проект с 52 кратки текста за водата, представляващи послания за всяка седмица на годината. Посланията трябва да са съобразени със значението на водата за живота на хора, растения и животни. Желателно е тестовете да бъдат подкрепени с авторски снимки, рисунки, графики, които онагледяват съответното послание. С получените материали ще бъде разработена и отпечатана книжка. Тя ще бъде публикувана на сайта на РИОСВ-Велико Търново и по желание на сайтовете на училищата, изпратили най-добрите идеи.

Идейните проекти в Word формат трябва да бъдат изпратени по пощата на CD/DVD или на електронна поща до 20.03.2018 г. заедно с видеоклип (до 3 минути), в който да се представя концепцията за избора на текстове и нагледни материали.

На 22 март на сайта на РИОСВ ще бъдат публикувани клиповете с най-добрите идейни проекти.

По повод Световния ден на околната среда – 5 юни, РИОСВ – Велико Търново ще връчи грамоти, награди и книжката „52 послания за водата“ на учениците, представили най-добрите идеи.