Община

Съюзът на пивоварите в България подпомага нови проекти на младежките центрове в община Велико Търново

Съюзът на пивоварите в България ще подпомогне проекти по програма „Устойчиви инициативи и партньорство“, разработени от центровете за работа с деца и младежи на територията на община Велико Търново. Програмата ще бъде реализирана в партньорство между Община В. Търново, Дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, Районно управление на полицията и организацията на производителите на пиво. Колективите на центровете могат да подадат предложенията си до 25 май.

Четири проекта ще бъдат одобрени и ще получат финансова подкрепа, обявиха по време на работна среща заместник-кметът на Велико Търново проф. Георги Камарашев, председателят на СПБ Ивана Радомирова и изпълнителният директор на дарителско сдружение „Св. Иван Рилски“ Благовеста Факирова. Планираните от младежките центрове инициативи могат да бъдат свързани с различни дейности и събития – отбелязване на празници, спортни игри, викторини, състезания и пр. По този начин самите деца и младежи също ще бъдат приобщени към организацията на прояви свързани със здравословния начин на живот, превенция чрез спортни мероприятия, организация на свободното време, възраждане на стари обичаи и др., обясниха авторите на идеята.

С финансовата подкрепа младежките центрове, които създадат най-добрите проекти, ще могат да закупят материали или малки спортни съоръжения, да осигуряват награди за различни събития и др. Резултатите ще бъдат обявени на 20 юни, в рамките на откриването на Лятната полицейска академия за деца и младежи.

Ивана Радомирова посочи, че в цяла България Велико Търново и населените места в общината са давани за пример с единомислието и отличното сътрудничество между институции, органи на реда, бизнес и неправителствени организации относно младежките политики. Детската полицейска академия, която вече няколко години привлича интереса на стотици деца и младежи, е пример за доброто партньорство. Резултат от него бе и първият по рода си в България Център за превенция  спорт, открит в с. Балван в края на 2016 година.