Любопитно

Съхранете дистанционното обучение в архив, призовават от ДА – Велико Търново

Екипът на Държавния архив във Велико Търново призовава директорите на училища и учителите – да запазят в учрежденските си архиви снимков материал от дистанционното обучение, мнения на учениците, родителите и учителите за него, интересни проекти и домашни работи, които ще станат част от архивните фондове. Всички служители, които са на работните си места в държавните институции, могат чрез снимки да покажат мерките, които са предприети за опазване на здравето на клиенти и работещи. Ако няма възможност за съхраняване на материалите на хартиен носител, би могло да бъдат предадени в електронен вид.

Държавните архиви ще комплектуват официалните документи на институциите, свързани с извънредното положение, но тези документи няма да покажат виртуалните класни стаи и офисите вкъщи, няма да са видими усилията и креативността на обществото в такава извънредна ситуация, в каквато е поставено. След време всичко ще е само тежък спомен и за бъдещите поколения е нужно да запазим следа от този повратен момент в човешката история, посочват още от Държавния архив.