Здравеопазване

Със средства от дарители строят ново стълбище за третия етаж на белодробната болница

Граждани и фирми дадоха лептата си в дарителска акция на великотърновската белодробна болница „Д-р Трейман”.  Събраната сума е в размер на 33 520 лева. Кампанията бе организирана за подпомагане на лечебницата да въведе стандарт, отговарящ на инфекциозни заболявания. Той е необходим за изпълнение лечението на пациенти с К-19. Белодробната болница се помещава в сграда на повече от век, която е строена при други изисквания. В момента тя е пригодена да изпълнява стандарт белодробни заболявания, каквито до сега се лекуват в бившия тубдиспансер. К-19 обаче е сериозно инфекциозно заболяване и изисква спазване на определени мерки, за да се осигури безопасността на пациентите с други диагнози.

„Един от начините за отговаряне на изискванията е осигуряване на самостоятелен достъп до всеки етаж. Това за първия и втория е възможно, защото има два входа. Но за третия етаж е трудно. Първоначалната идея за изграждане на асансьор изисква много средства и събраните не достигат за реализирането й. Затова тя се претрансформира в създаване на ново стълбище, което ще се намира на границата на сега функциониращата сграда и новия недостроен корпус”, коментира д-р Стела Денчева – управител на белодробната болница. Решение за реконструкцията трябва да даде местният парламент във Велико Търново на предстоящата си сесия.