Прокуратура

Съдят шефка на земеделска кооперация за присвояването на 102 746 лв.

Районна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу длъжностно лице за присвояване.

Обвинението срещу С. П. е за това, че в периода от 01.01.2008 г. до 18.05.2016 г. в гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, като длъжностно лице – председател на производствено-потребителна земеделска кооперация „Д“, присвоила поверените й да ги пази и управлява пари в общ размер на 102 746.98 лв., собственост на производствено-потребителна земеделска кооперация, представляващи изтеглените без основание суми от банковата сметка на кооперацията, като длъжностното присвояване е в големи размери.

 

В качеството си на председател на ППЗК, лицето имало право да извършва сделки на разпореждане с имуществото на кооперацията, въз основа на предварително решение на Управителния съвет, а с недвижими имоти на кооперацията въз основа на предварително решение на Общото събрание на кооперацията. В периода, получените средства от продажби и от отдадено под наем недвижимо имущество, собственост  на кооперацията, постъпвали по банкова сметка на ППЗК, от която единствено обвиняемото лице, в качеството на председател имало право да се разпорежда със средствата по нея.

В кооперацията не била водена редовна счетоводна отчетност, съгласно изискванията на Закона за счетоводството, поради което по делото не са приложени и липсват счетоводни документи, нямало лица, назначени на трудов договор и счетоводител. Обвиняемото лице, в качеството си на  председател, теглило от банковата сметка на ППЗК парични средства, с които се разпореждало, като липсват разходооправдателни документи за разходването на сумите.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.