Прокуратура

Съдят търновски бизнесмен за близо 70 000 лева укрит ДДС

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе  в съда обвинителен акт срещу Н. Н. за това, че за времето от 15.10.2012 г. до 13.12.2013 г., в гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, чрез посредственото извършителство на А. К. /невиновно лице/, в качеството на представляващ и управляващ търговско дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС, в особено големи размери – 67760 лв., представляващи дължим данък върху добавената стойност,  като:

– потвърдил неистина в подадени по реда на чл. 125, ал.1 от ЗДДС пред ТД на НАП – Велико Търново от името на дружеството, справки-декларации по ЗДДС за данъчни периоди: месец септември 2012 г., месец октомври 2012 г., месец юли 2013 г., месец август 2013 г. и месец ноември 2013 г;

– използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, съставени на основание чл. 124, ал. 4 от ЗДДС, при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП – Велико Търново, в които били отразени неполучени в действителност доставки от други търговски дружества;

– приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури за неполучени в действителност от дружеството, облагаеми доставки в общ размер на 67760 лв., за данъчните периоди,

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.