Прокуратура

Съдят търновец, избегнал ДДС за близо 70 000 лв.

Окръжна прокуратура – Велико Търново повдигна обвинение срещу Н. Н. за това, че за времето от 15.10.2012 г. до 13.12.2013 г., в гр. Велико Търново, при условията на продължавано престъпление, чрез посредственото извършителство на А. К. – невиновно лице, в качеството на представляващ и управляващ търговско дружество, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения по ЗДДС, в особено големи размери – 67 760 лв., представляващи дължим данък върху добавената стойност,  като: потвърдил неистина в подадени по реда на чл. 125, ал.1 от ЗДДС пред ТД на НАП – Велико Търново от името на дружеството справки-декларации по ЗДДС; използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки, съставени на основание чл. 124, ал. 4 от ЗДДС, при представяне на информация пред органите по приходите – ТД на НАП – Велико Търново, в които били отразени неполучени от дружеството в действителност доставки от търговски дружества; приспаднал неследващ се данъчен кредит по фактури за неполучени в действителност облагаеми доставки в общ размер на 67760 лв.  за различни данъчни периоди.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.