Прокуратура

Съдят мъж, източил с фалшиви документи над 1 млн. лв. от ВТУ

Окръжна прокуратура – Велико Търново внесе в съда обвинителен акт срещу Я. Я. за това, че за времето от 01.12.2009 г. до 14.03.2012 г. в град Велико Търново и град София, при условията на продължавано престъпление, на 30 пъти получил без правно основание чуждо движимо имущество – парична сума в общ размер на 1 125 784,66 лева, собственост на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с намерение да я присвои. Престъплението е по чл. 212, ал. 5 във вр. с ал. 1 , вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

Обвиняемият използвал  документи с невярно съдържание – 33 броя Акт Образец № 19 за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи на обект „Корпус 5 на Великотърновски университет“, пред длъжностни лица, за да се удостоверят неверни обстоятелства относно количеството и/или стойността на извършените строително-монтажни работи при изпълнението на Договор № РД 220/19.03.2009 г. с предмет „Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране и извършване на строително-монтажни работи на корпус 5 на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, сключен между учебното заведение  и „Е“ ЕООД, гр. София. Получената без правно основание сума 1 125 784,66 лева е в особено големи размери и случаят е особено тежък.

Предстои насрочване на делото за разглеждане от съда.

Наказателното производство по досъдебно производство по описа Окръжен следствен отдел в Окръжна прокуратура – Велико Търново от 2016 г., е водено срещу две лица, като по отношение на другия обвиняем производството е приключило с одобрено от съда споразумение, сключено между прокурора и защитника на обвиняемата.

Обвиняемата Н.С. бе призната за виновна за това, че на  01.12.2009 г.  в гр.  Велико Търново, в качеството си на длъжностно лице – началник отдел „Капитално строителство ремонт и поддръжка“ във висше учебно заведение, на която със заповед е възложено упражняването на контрол върху изпълнението на договор с предмет „Изпълнение на инженеринг, включващ проектиране и извършване на строително-монтажни работи, в кръга на службата си съставила официален документ с невярно съдържание – Протокол № 1/01.12.2009 г. за установяване завършването и заплащането на натурални видове строителни и монтажни работи, в който удостоверила неверни обстоятелства, че към 01.12.2009 г. са завършени строително-монтажни работи, с цел да бъде използван тоя документ като доказателство за тези обстоятелства. От деянието не са настъпили имуществени вреди. Престъпление по чл. 311, ал. 1 от НК. За извършеното деяние на Н.С. е наложено наказание една години лишаване от свобода с три години изпитателен срок. Споразумението има последици на влязла в сила присъда.