Икономика

Съдът обяви в несъстоятелност „Зенит 21” ЕООД

     В несъстоятелност е обявена охранителната фирма от Велико Търново „Зенит 21” ЕООД . Решението за това на Окръжния съд в старата столица е от 28 август, съобщи днес пред журналисти инж. Невена Стефанова – директор на Инспекцията по труда в старата столица. Тя обясни, че считано от датата на вписване на съдебното решение в търговския регистър, работниците и служителите на фирмата получават право да претендират пред фонда  „Гарантирани вземания при несъстоятелност на работодателя”. Срокът е тримесечен. „ Всички, подали жалби в Инспекцията по труда”, ще бъдат информирани за това тяхно право. При нас жалбите са 15. По време на проверките ни във фирмата имаше над 40 души.”, коментира инж. Стефанова.

  418 образци за еднодневни трудови договори са предоставени през август на земеделски производители. Контролните органи извършиха 28 проверки. През май тази година бе направена законова промяна, която дава възможност трудовият договор за един ден да се сключва и за 4-часова продължителност, припомни инж. Стефанова.

Не са установени случаи през изминалия месец на незаконосъобразно наемане на непълнолетни лица без разрешение на Инспекцията по труда във Велико Търново. В периода постъпиха 12 искания за издаване на разрешение за работа на непълнолетни лица.

     Забавени трудови възнаграждения в размер на 21 711 лева установиха през август контролните органи. След намесата им са изплатени 7 028 лева. През изминалия месец те са направили 119 проверки. От тях 23 са последващи, заради дадени предписания в предходни, а 29 са по повод постъпили сигнали от граждани, както и по инициатива на други институции.

  Констатираните нарушения са 388, като 278 от тях са свързани с трудовите правоотношения на работниците и служителите.