Полиция Прокуратура

Съвместни екипи на полиция и прокуратура в областта ще противодействат на шест вида престъпления

Анализ и оценка на спецификата и динамиката на престъпността във Великотърновски съдебен район бе направен на работно съвещание, инициирано от  административният ръководител на Окръжна прокуратура – Велико Търново и окръжен прокурор Христо Христов. Целта на инициативата е да се създаде по-добра организация на взаимодействие между прокуратурата, полицията,  Териториална дирекция „Национална сигурност“ и сектор „Борба с организираната престъпност“- В. Търново, за постигане на динамичен и конструктивен диалог и търсене  на ефективни решения в борбата срещу престъпността.

На срещата бяха обсъдени спецификите на престъпността в окръжния район. Старши комисар Димитър Машов, директор на Областната дирекция на МВР – В. Търново направи анализ  и оценка на вижданията на Областната дирекция на полицията относно характеристиките и динамиката на престъпността в района. Гледната точка, от страна на представляваните от тях служби, представиха също директорът на ТД на „НС“ – В. Търново и началникът на сектор „БОП“- В. Търново.

На работното съвещание беше постигнато съгласие между всички присъстващи, че усилията за противодействие на престъпността трябва да бъдат съвместни и своевременни.

Беше решено да се сформират съвместни екипи, които да анализират, оценяват и осъществяват постоянен мониторинг на наличните данни относно шест групи престъпления – престъпления по линия на организираната престъпност, на разпространението на наркотични вещества, телефонни измами, мигрантския натиск, битовата престъпност и корупцията.

Целта на така създадените екипи е всеки един от представителите, съгласно съответната функционална компетентност, да допринася за анализирането, оценяването и противодействието на съответния вид  престъпност.  Решено бе екипите да провеждат регулярни съвещания, като помежду им да има постоянна връзка, с цел бързо и своевременно решаване на възникнали казуси и проблеми.