Коментари

Съветниците от БСП във Велико Търново искат извънредна сесия

Да бъде свикана извънредна сесия на Великотърновския общински съвет до 15 март настояват в свое искане до председателя му Венцислав Спирдонов общинските съветници от групата на БСП в старата столица. Повод за това са сигнали на граждани от улиците „10 февруари” и „Гурко” за извършване на некачествен ремонт на водопроводната мрежа в старата част на града, който се прави в момента по проекта „Основен ремонт на съществуващата водопроводна мрежа.

„ Тези нарушения създават пряка опасност за здравето и живота на гражданите, обитаващи зоните в обхвата на проекта”, се казва в писмото. В него общинските съветници уверяват, че на място е правен и съвместен оглед на грубите пропуски от изпълнителите, които са допуснали включително и преминаване на водопровод под канализация. А това лесно може да доведе до пропускане на отпадни води в питейната вода. „По част от проблемите са подавани сигнали до Община Велико Търново още в началото на февруари, но първият отговор, изцяло формален и неотговарящ на реалностите е получен на 6 март”, се твърди още в писмото до председателя на местния парламент и кмета на община Велико Търново. От него съветниците от БСП и граждани искат яснота по сигналите и набелязване на мерки за отстраняване на нередностите при ремонта на ВиК мрежата в старата част на Велико Търново. Ако не бъде свикана сесия в едноседмичен срок, ще има граждански протест, обявиха днес пред журналисти местните парламентаристи и потърпевши граждани.