Общински съвет

Съветник от ГЕРБ иска да се реши 45-годишен проблем на 1000 търновци

Две са предложенията, направени до момента от общински съветници и касаещи Инвестиционната програма и бюджета на община Велико Търново за 2022 г.

Едното предложение идва от самия председател на местния парламент Венцислав Спирдонов. Във връзка с осигуряване на по-добра безопасност на движението около образователните институции на територията на община Велико Търново, Спирдонов предлага да бъдат заложени средства в размер на 68 450 лв.( без ДДС ) за монтаж на светодиодни пътни знаци А 18, А19, Д 17 и предпазни пешеходни парапети пред тези структури на територията на община Велико Търново. Знаците указват наличието на пешеходна пътека и възможност от внезапна поява на деца на пътя. На втори етап председателят на Великотърновски общински съвет предлага да се поставят ограничители и модератори на скоростта тип „легнал полицай“ на необходимите места.

Съветникът от ГЕРБ Росен Иванов е входирал предложение за извършването на вертикална планировка, отводняване и полагане на трайна настилка на алеята, свързваща ул. „Георги Бакалов“ и ул. „Оборище“. Също така Иванов предлага да се изгради зона за паркиране в междублоковото пространство между многоетажните жилищни сгради на „Оборище“ №10 и №12. От зона за паркиране се нуждаят и живущите на ул. „Оборище“ №14, ул. „Симеон Велики“ № 9 и снабдителите на МОЛ Велико Търново.
„Тези предложения засягат повече от 1000 собственици и ползватели на над 450 самостоятелни имота. Справедливо е да се даде приоритет на този проблем, който засяга повече граждани и имоти, и който е възникнал по-отдавна във времето. Лошото състояние на тази инфраструктура няма удовлетворително решение вече 45 години.“ – мотивира предложението си Росен Иванов.