Здравеопазване Политика

Съвети как да се справят с диабета получиха инвалиди, по инициатива на Старейшини ГЕРБ – Велико Търново

Поредна инициатива от дългосрочната програма „Живот без страх“ на Старейшини ГЕРБ – Велико Търново се проведе в старата столица. Проектът е насочен към подобряване качеството на живот на възрастните и обхваща пенсионерски клубове, клубове на инвалидите, както и други структури, обединяващи лица над 60 години. Целта е подкрепа и обучение на хората в тази възраст за адекватни реакции при ситуации, застрашаващи здравето, живота, емоционалното и финансовото им състояние.

Беседа с членовете на търновския Клуб на инвалида се проведе в рамките на модул „Здравеопазване“ от програмата. Борбата със захарния диабет бе тема на беседата, лектор на която бе ендокринологът д-р Петя Илиева, която е областен ръководител на СГЕРБ и инициатор на дългосрочния проект.

Какви са причините за появата на тази болест, когато няма наследственост, каква е връзката между високото кръвно налягане и захарния диабет, какво трябва да е храненето при профилактика на диабета и какви диети да се съблюдават след проявлението му. Това бяха някои от темите, по които членовете на Клуб на инвалида получиха подробна информация и напътствия. В продължилата повече от час среща голям интерес хората проявиха към практическите съвети за избягване на усложненията, вследствие на диабет и необходимата честота на прегледите при специалист с оглед профилактика на очни, неврологични, бъбречни и други проблеми.

Повече движение, по-често, но с по-малки порции хранене, повече зеленчуци и не сладки плодове, консумация на нетлъсти меса, както и максимално редуциране употребата на алкохол и тютюнопушене са някои от основните правила, които страдащите от захарен диабет трябва да съблюдават.  Най важният извод, който трябва да остане от срещата, според д-р Илиева е, че храненето и режимът на диабетика не са наказание, а модел за здравословен живот.

В рамките на здравния модул от проекта „Живот без страх“ предстои тема, наречена „Възраст и  бъбрек“, лектор на която ще бъде д-р Маргарита Велкова, а областният ръководител на старейшините в ГЕРБ д-р Петя Илиева ще модерира срещата.